speciale uitgave ter gelegenheid van het
65-jarig jubileum van vebo beton & staal

65 jaar

Blik op de
toekomst

Duurzaam

De toekomst vereist verduur­zaming. Wij richten ons op innovatie.

bouwen

Co-creatie is samen vooruitkijken in bouwen.

Beton

Gewichts­besparing en grondstofreductie zijn de toekomst van beton.

Project

Er liggen veel bouwplannen op stapel. Werk aan de winkel dus…

Voorwoord

VEBO 65 jaar jong en nog steeds springlevend

Het is nog niet zo heel lang geleden dat 65 het getal was dat nauw verbonden was aan de leeftijd waarop mensen met pensioen gingen. Voor de 65-jarige Vebo is dat allerminst het geval. En niet omdat die leeftijdsgrens inmiddels is opgeschoven richting de 67 jaar, maar gewoon omdat Vebo springlevend is. Hoewel Vebo altijd met twee benen midden in de bouwwereld heeft gestaan, is het toch niet altijd vanzelfsprekend geweest. Ook de geschiedenis van Vebo kende pieken en dalen.

Het is nog maar 9 jaar geleden dat ook Vebo onder druk kwam te staan van de toen heersende crisis.

Doordat de Adriaan van Erk Groep de BTE Groep overnam werd de toekomst van Vebo zekerder en konden we onze klanten blijven voorzien van een breed assortiment aan prefab beton producten en stalen lateien en geveldragers.

De huidige marktomstandigheden bieden weer andere uitdagingen. Voor Vebo gunstige omstandigheden omdat er veel woningen nodig zijn en dus ook veel van de producten en diensten die Vebo biedt. En daar spelen we ook vol op in. We breiden uit en zien grote kansen om nog meer klanten te voorzien van onze prefab oplossingen. Daarbij ligt de focus op het steeds verder digitaliseren en automatiseren van de processen. Aan de ene kant omdat daarmee de kwaliteit steeds beter wordt. Aan de andere kant omdat er een grote druk is op de arbeidsmarkt en we daarom stappen moeten zetten om de afhankelijkheid van ‘handjes’ te verkleinen.

Met al die stappen blijven we zien dat Vebo een innovatief bedrijf is dat blijft innoveren en blijft vernieuwen. Altijd de klant en de markt centraal stellen. Zo begon Vebo ooit in het mooie oude centrum van Spakenburg met de productie van aanrechtbladen omdat die met wapening erin veel dunner konden dan de bekende aanrechtbladen. Nu denken we mee met de ontwikkeling van balkonoplossingen voor grote bouwprojecten als Feyenoord City waar duizenden nieuwe appartementen worden gebouwd in de komende jaren. Ook de bouwers in kalkzandsteen voor de grondgebonden woningbouw, kunnen nog steeds profiteren van de mooie service met de betonnen lateien.

Partnership en co-creatie zijn zeer belangrijk onderdelen van de manier van zaken doen met Vebo. In een aantal bijdragen in dit magazine komen mooie voorbeelden aan bod. Zo mogen we ruim 25 jaar een co-makers organisatie hebben voor onze stalen lateien en geveldragers. Ook voor de juiste verbindingstechnieken voor balkons hebben we intensieve samenwerkingen met gespecialiseerde A-merk leveranciers. En natuurlijk is onze wijze van werken en dienstverlening gericht op langdurige samenwerking met onze klanten.

65 Jaar, maar nog lang niet met pensioen. We hopen met onze relaties, zowel de toeleveranciers als met de afnemers, nog heel lang te mogen werken in het mooie landschap van de bouw.

Henk Schaap 
Businessunit Directeur Vebo Beton & Staal

Co-Creatie

Verankeren van balkons (I-Dock)

Als het om het verankeren van balkons gaat, werken wij, gezien de complexiteit en de risico’s, louter en alleen samen met A-merk leveranciers waaronder het bedrijf Schöck. Daardoor kunnen we vaak al tijdens de vooroverlegfase diverse oplossingen voor ontwerpers aandragen.

Het verankeren van balkons

Het balkon is een belangrijk onderdeel in de architectuur. Het kent tal van gebruiksmogelijkheden en biedt een gevoel van vrijheid, ruimte en ontspanning. Voor architecten en constructeurs is het balkon tijdens de gebouwontwerpfase vaak meer inspannend dan ontspannend, voornamelijk omdat het ontwerp veel deskundige aandacht vraagt. Laat Vebo u helpen: door nauwe samenwerking met onze vaste leveranciers is er veel expertise voorhanden.

Als het om het verankeren van balkons gaat, werken wij, gezien de complexiteit en de risico’s, louter en alleen samen met onze partner Schöck. Daardoor kunnen we vaak al tijdens de vooroverlegfase diverse oplossingen voor ontwerpers aangedragen.

Naast de ‘traditionele’ systemen, door tijdens de ruwbouw de balkonplaten mee/aan te storten, is er tegenwoordig ook de wens om achteraf de balkonplaten aan de vloer te monteren. Met name bij gebruik van tunnelbekistingen en lastige steigerconstructies is het later monteren van balkonplaten zeer te prefereren. Ook bij deze bouwmethodes heeft onze partner Schock met I-Dock de oplossing in huis. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar www.schock.nl.

Door onze samenwerking met Schöck garanderen wij altijd een hoogkwalitatieve en betrouwbare oplossing voor de bevestiging van uw Vebo-balkons. Zo hoeven de bewoners zich alleen nog maar ‘druk te maken’ over het uitzicht.

Co-Creatie

Lateiservice van Vebo en Calduran

Mooi voorbeeld van
co-creatie in engineering

De samenwerking van Vebo met Calduran is een mooi voorbeeld van co-creatie op het vlak van engineering. Deze samenwerking resulteert al sinds 2007 in de ‘lateiservice’, waarover ook Calduran zeer te spreken is. Mark Burger, directeur van Calduran: ‘We zijn uitermate succesvol in de samenwerking met Vebo. Als je ziet dat wij vergeleken met vorig jaar meer dan marktgemiddeld stijgen in omzet als het gaat om lateiservice.’

‘Dat zit ‘m in de samenwerking tussen Calduran en Vebo’, vult Herman Ekkelkamp aan, manager marketing en engineering bij Calduran. ‘Het unieke hierin is dat wij eigenlijk een deel van het werk van Vebo doen, namelijk het berekenen en tekenen van de lateien. Vebo heeft mensen bij ons opgeleid tot lateiconstructeur. Waar Vebo kijkt naar wat constructief nodig is bij lateien, berekenen wij de lateien en kijken we hoe deze het beste passen in ons wandsysteem. Dus we kijken niet alleen of een latei constructief sterk genoeg is, maar ook naar wat voor de klant prijstechnisch het meest voordelig is, niet alleen in aanschaf, maar ook tijdens de verwerking. De klant krijgt hierdoor een goed doordacht systeem, waarbij de latei niet een apart product is dat hij moet bestellen, maar onderdeel is van ons integrale wandsysteem. Er zijn zelfs hoofdconstructeurs die in hun berekening opnemen dat lateien geleverd moeten worden volgens berekening van de Calduran Lateiservice.’ 

Digitale afstemming

Nadat bij Calduran de lateien zijn uitgerekend en de aannemer zijn akkoord heeft gegeven, wordt de informatie over welke lateien nodig zijn, digitaal overgezet naar Vebo. De ERP systemen communiceren zodanig met elkaar dat de planningen op elkaar zijn afgestemd. Verder heeft Calduran al een code meegegeven in het wandenboekje en diezelfde code gebruikt Vebo ook weer om mee te geven aan de lateien.

Verbeterde planning op komst

Ekkelkamp: ‘Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw ERP-systeem, waarin wij nog beter omgaan met onze planningen. De levering van Vebo is gekoppeld aan de levering van het kalkzandsteen. Als wij de kalkzandsteen leveren moet de latei ook op het werk zijn, zodat de aannemer deze gelijk kan verwerken. Stel dat het werk van de aannemer vertraagd is, dan leveren wij het kalkzandsteen ook later en dan hoeft Vebo de lateien ook nog niet te leveren.’
Het nieuwe systeem geeft nog meer mogelijkheden om een goede planning krijgen waarbij alle leveringen op elkaar afgestemd worden, zodat we steeds beter en nauwkeuriger met elkaar uitwisselen wat we waar en wanneer leveren, zodat de producten precies op het juiste moment op de bouwplaats zijn.’

Kwaliteit gegarandeerd

De volgende stap is, zodra de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in 2022 (waarschijnlijk in juni) in werking treedt, dat niet langer de overheid, maar de aannemer op de bouw moet aantonen dat een volledige wand voldoet aan het Bouwbesluit en aan alle geldende normeringen. Zo wordt dus ook gekeken naar een wand van kalkzandsteen, hoe die verwerkt is en uit welke producten de wand is samengesteld. Doordat de informatie over kalkzandsteen en lateien met de lateiservice op een plaats wordt gecreëerd, is dat een ideale situatie om straks te voldoen aan de vragen vanuit de Wkb.

Duurzaamheid

Een ander onderwerp waar wat betreft Calduran naar moet worden gekeken is duurzaamheid. Burger: ‘Kalkzandsteen bestaat voor 95%¬ uit zand, dat we zelf winnen op korte afstand van de fabriek. Het beetje kalk komt van verder weg, maar per saldo is kalkzandsteen een duurzaam product. Door de combinatie met de lateien van Vebo, blijft dit dus mooie kansen bieden voor de aannemer om zo duurzaam mogelijk te bouwen’
Duurzaamheid was voorheen meer een containerbegrip, maar nu zie je dat het ook invulling krijgt. Dat is mooi om te zien. Dan is het fijn als je met partners werkt waar je op kunt vertrouwen en waarmee je eventueel samen naar oplossingen kunt zoeken. In vergelijking met vorig jaar zijn wij met de lateiservice meer dan marktgemiddeld gestegen in omzet. Je kunt dan ook spreken van een uitermate succesvolle samenwerking met Vebo.’

Mark Burger, directeur bij Calduran sinds begin 2019. 
Herman Ekkelkamp, manager marketing en engineering bij Calduran sinds augustus 2016.

Co-Creatie

PROJECT UITGELICHT

Baroniehaven
Alphen a/d Rijn

In Alphen aan den Rijn is het project Baroniehaven gerealiseerd door BVR Bouw uit Gorinchem. Vebo heeft hiervoor het prefabbeton geleverd. Bijna elke productgroep van Vebo is in dit project toegepast, zoals trappen, kolommen en wanden. Maar wat het meest in het oog springt zijn de gevelbanden die in één lijn overlopen in de balkonplaten.

De hier toegepaste balkonplaten zijn verhoudingsgewijs lichter dan de standaard balkonplaten. Door de afmetingen, de vorm en de horizontale lijn van de gevelbanden door te voeren in de detaillering van de randen van de balkonplaten, ontstaat er een erg fraai gevelbeeld. De werkvoorbereiding was in handen van Turie Schütz van TAK, de constructeurs waren Marijn Verkuil en Tijmen van Bruggen.

innovatie

Licht in beton voor veiligheid en sfeer

Aan de voormalige spoorlijn Zwolle-Stadskanaal bevindt zich station Coevorden. Er is volop gewerkt aan de herinrichting van het stationsgebied. Onder andere beslaat het plan een nieuw stationsplein, een voetgangerstunnel en worden aan beide kanten van het gebied parkeerplaatsen aangelegd.

Prefabbeton in de spotlights

Duidelijk geen ‘standaardklus’ voor Vebo. Alleen al omdat binnen de GWW andere eisen worden gesteld aan onder andere het bestek. Trappen zijn voor Vebo echter geen onbekende producten. Naast het grote standaardaanbod, worden in onze productieafdelingen diverse buitenstandaard trappen (eventueel voorzien van bordes) gestort.

De zitbankelementen leverden meer uitdaging op. In het plan waren de elementen opgenomen in allerlei verschillende vormen. Nadat de specifieke afmetingen bekend waren en de graden van de hoeken waren berekend, kon tot het samenstellen van de houten mallen worden overgegaan, alle voorzien van speciaal op maat gemaakte omlopende profielen om de gestelde hoeken uit te kunnen voeren. Leuk detail: de zitbankelementen zijn voorzien van verlichting wat in de avond een sfeervol beeld oplevert.
Een uniek stukje vakwerk, geheel buiten de normale Vebo gang van zaken om. Het laat de veelzijdigheid en bovenal de flexibiliteit zien waar wij over beschikken.

Lichtgevende figuren in beton

Dankzij de samenwerking tussen Schroeder en Vebo kan in afdektegels en instortvoorzieningen ‘glow-in-the-dark’ in alle denkbare vormen worden verwerkt. Dit geeft in het donker een bijzonder effect. Overdag zijn de figuren duidelijk zichtbaar en laden ze zichzelf op door licht en warmte. Dit zorgt ervoor dat ze licht geven als het donker wordt. De instortfiguren zijn qua vorm, kleur en patroon vrij te ontwerpen en kunnen naadloos worden verwerkt in ons prefabbeton.
De toepassingen lopen uiteen van versieringen tot functionele doeleinden. Een mooi voorbeeld is de prefab betontrap waarop een looproute is uitgezet die in het donker oplicht. Naast het verrassende effect draagt dit bij aan een duidelijke communicatie en een verhoogde veiligheid.
De glow-in-the-dark-instortfiguren zijn uitvoerig getest en voldoen aan de Europese normeringen uit de ISO16069. Hiermee zijn de eisen op het gebied van zichtbaarheid en veiligheid gegarandeerd, evenals de kwaliteit en de levensduur.

Co-Creatie

PROJECT UITGELICHT

The George Zuidas

De Zuidas in Amsterdam staat bekend om zijn moderne hoogbouw. Veel mensen kennen het beeld van de kantoorgebouwen langs de A10. Dat er ook appartementengebouwen staan is voor veel mensen minder bekend. Een van die gebouwen die onlangs is opgeleverd is het project The George. Dit is een modern vormgegeven appartementengebouw met de ‘lichtheid van een opwaaiende zomerjurk’, zoals de architect het omschrijft.

Aan de zuidzijde van het gebouw zijn plantenbakken geplaatst om groene balkons te creëren, die het effect van de hangende tuinen van Babylon opwekken. Het metselwerk aan de zijkanten en de noordgevel bestaat uit pixels in 5 kleuren geglazuurde bakstenen, waarbij ook een reliëf is toegepast.

Vebo heeft voor dit prestigieuze werk het prefabbeton en het staal geleverd. Dit betrof gevelbanden, liftschachten, portalen voor de hoofdingang en de uitkragende balkons. Vebo Staal leverde de geveldragers. Beide bedrijfsonderdelen van Vebo waren de aangewezen partij om deze producten te ontwerpen, uiteraard in overleg met de overige externe partijen. Vebo Staal heeft bijvoorbeeld geveldragers in een ronding gemaakt om het metselwerk op te vangen. Vebo Beton is vooral sterk in een goede verdeling tussen de balkons onderling en de engineering hiervan. De balkonplaten wegen tussen de 9 en 19 ton. Er moest rekening worden gehouden met de plaatsing van bomen en planten in de plantenbakken op het uiteinde van de balkonplaten.

 

De entreeportalen vormen een verhaal op zich. Dit is echt een combinatie tussen Vebo Beton en Vebo Staal geworden. De betonnen portalen worden door middel van een speciaal ontworpen staalprofiel verbonden met de achterliggende constructie. Hier bleek, dat op papier de aansluitingen tussen het prefab en het staal heel goed pasten, maar dat de praktijk dan toch weerbarstig kan zijn. Door het toepassen van de expertise van de kwaliteitsafdeling van Vebo zijn hiervoor in samenspraak met de aannemer oplossingen gevonden, waardoor de portalen volgens ontwerp geplaatst konden worden.
Het project is uiteraard tot grote tevredenheid van alle partijen opgeleverd en gooit hogen ogen in bouwend en ontwerpend Nederland. Dit project is door Vebo ingediend voor de Construsoft BIM-awards. Dit heeft geresulteerd in een top 5 notering! Een mooi resultaat vinden wij.

CO-creatie

Luifellatei met balkonbelasting

Een stalen luifellatei, zoals Vebo die bij een serie woningen in Putten heeft toegepast, is behalve esthetisch fraai ook constructief een mooie oplossing waar nog aardig wat rekenwerk bij om de hoek komt kijken.

Aan de westzijde van de bebouwde kom in Putten is de woonwijk Rimpeler verrezen. Verspreid door de wijk zijn 46 woningen gebouwd met bijzondere aandacht voor starters en senioren.
Voor dit werk heeft Vebo opdracht gekregen om de stalen luifellateien te leveren. Dat bracht rekenwerk met zich mee. En dat vinden we leuk en daar zijn we ook goed in. Zo moet bij de berekening van een element dat meer dan 150mm uit de gevel steekt, rekening gehouden worden met een belasting van een persoon die op dit uitstekende deel zou kunnen gaan staan. Tijdens het maken van die berekening voor de huizen in de woonwijk Rimpeler bleek bijvoorbeeld dat de luifellatei een koppeling naar de achterconstructie moest krijgen om het moment van deze persoonsbelasting op te kunnen vangen. Zo zijn we tot een in meerdere opzichten, mooie oplossing gekomen. En daar houden we van. Bij specifieke wensen op het vlak van vormgeving van lateien of geveldragers, denken wij altijd graag met de klant mee om tot oplossingen op maat te komen.

Co-Creatie

Balkons van Normteq

‘Wij vinden elkaar in innovaties’

Een partij waarmee Vebo regelmatig samenwerkt is Normteq. Normteq is specialist in het leveren en verankeren van balkons in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. ‘Wat wij doen is de complete projectorganisatie, inclusief de constructieve en bouwkundige engineering’, maakt Peter Kok, managing director van Normteq, duidelijk. ‘Het enige dat we niet doen is de productie van balkons. Daarom zoeken wij altijd partners om ons heen, zoals Vebo.’

Normteq is sinds 2012 in zijn geheel gefocust op balkons. ‘Ik denk dat het van de laatste vijf jaar is dat we projecten samen met Vebo aanvliegen’, vertelt Kok. ‘De samenwerking met Vebo bestaat vooral uit projecten in de bestaande bouw. Dit betreft dan het vervangen van balkons die zijn afgekeurd, het vegroten van (kleine) balkons of het toevoegen van balkons (transformatie van kantoren naar woningen waar balkons voor nodig zijn).’

‘Balkonoplossingen voor renovatie en transformatie zijn voor ons altijd maatwerk. Met een gebouwontwerp als basis kijken we naar verschillende aspecten, zoals esthetica, gewicht en financiën. Op basis daarvan maken wij een detailontwerp. Dat kan een stalen balkon zijn of een composiet of een houten balkon, maar ook heel vaak een betonnen balkon. Dan komen we bij Vebo terecht. Vebo is een goede partner van ons.’

Waarom Vebo?

‘Waarom Vebo voor veel projecten zo geschikt is? De binnendienst van Vebo is uiterst goed georganiseerd. Dan bedoel ik de grote engineeringafdeling en de know how van de mensen die er werken. Onze gecompliceerde gebouwontwerpen in relatie tot beton ontwikkelen wij altijd met hen uit. Daarom kiezen wij met name voor Vebo. Verder is het engineeringsproces van Vebo en dat van ons goed op elkaar afgestemd. Vebo heeft een onderscheidend productieproces en kan goed meedenken. Het heeft bovendien, ook al is het een grote organisatie, vaste aanspreekpunten op de afdelingen waar we mee te maken hebben. Dat vind ik prettig en daar onderscheidt Vebo zich van andere grote organisaties.’

Peter Kok, managing director bij Normteq.

Innovaties

‘Als ik kijk naar de markt van balkons waarin wij zitten – in de bestaande situatie vooral kantoorpanden die worden omgebouwd naar woningen, maar ook naar de vervangingsmarkt (renovatie) – verwerken wij veel innovatie in onze ontwerpen. Vebo vult dit verder in door dit om te zetten naar een haalbaar productie-ontwerp. Vebo is op dit gebied natuurlijk heel goed bezig. Ik denk dat we op dit punt elkaar in de toekomst ook veel zullen vinden. Een mooie wisselwerking. En de markt is gewoon goed, dus in die zin ga ik ervan uit dat we nog veel met elkaar gaan doen.’

Kwaliteit en veiligheid

‘Veiligheid is voor ons heel belangrijk. En kwaliteit natuurlijk. In dat perspectief: we kunnen balkons maken van metaal en van hout, maar het grote voordeel van beton is de kwaliteit gedurende de levensduur. Beton gaat 30 of 40 jaar mee zonder noemenswaardig onderhoud. Ook vanuit bewoners gezien: een stalen balkon met een loopvlak erin is gewoon kwetsbaarder voor beschadigingen. Mijn opdrachtgevers kijken vooral naar kwaliteit en veiligheid. De veiligheid van beton staat buiten kijf. We gebruiken het al sinds de Romeinen. Het is in alle opzichten een prettig materiaal.’

‘Ook de financiële kant is belangrijk. Een betonnen balkon is en blijft in bepaalde situaties een relatief goedkoop product.

Als een balkon subtieler kan is ons dat wat waard. In de bestaande bouw is het gewicht van een balkon belangrijk. Vebo beschikt over mogelijkheden om een balkon uiterst slank uit te voeren. Dunner dan we vaak gewend zijn. Daardoor is het mogelijk om een balkon met een beperkt gewicht aan een bestaand casco te hangen. Wij maken daar graag gebruik van. Nu en in de toekomst.’

Duurzaamheid

Grondstof­fenreductie / Hogesterkte­beton (HSB)

Gewichtsbesparing heeft een flink verminderd grondstoffenverbruik tot gevolg. Dat hogesterktebeton op steeds grotere schaal wordt toegepast is niet verwonderlijk, want het gebruik van HSB levert grote voordelen op. Dankzij HSB kan materiaalarm gebouwd worden, wat veel duurzamer is.

Kantoortransformatie met HSB balkons

Bij een grote kantoortransformatie van Syntrus Achmea (met een oppervlakte van 20.000 m²) aan de Molenwerf in Amsterdam heeft Vebo Beton de hogesterktebalkons geleverd.
De balkonplaten zijn zeer slank uitgevoerd, gemiddeld 95 mm ‘dun’. Bestaande betonnen raamkaders zijn min of meer leidend geweest in het ontwerp van de balkons. Die kaders hebben een bepaalde trapsgewijze profilering, die ze ondanks hun dikte toch een slanke uitstraling geven. Die slanke vorm is in elk van de 111 balkonplaten teruggekomen.
De balkons liggen op twee ‘handjes’ die aan stalen staven zijn gemonteerd. Die staven lopen door de gevels en zijn binnen aan de vloeren bevestigd. Aan de hoeken van de balkons heeft Vebo ogen ingestort. Trekstangen tussen de ogen en de gevels houden de balkons op hun plaats.
Voor Vebo is het project Molenwerf nog steeds een fantastisch voorbeeld van de toepassing van hogesterktebeton. Vele geïnteresseerden en de gemeente Amsterdam komen regelmatig met gasten langs.

Balkons van hogesterktebeton

Balkons (en uiteraard ook onze galerijplaten) uitgevoerd in hogesterktebeton zijn door de uitgekiende samenstelling veel dunner uitvoerbaar. Wat dus ook veel lichtere elementen oplevert. Dit geeft diverse voordelen: de hoofddraagconstructie kan lichter worden uitgevoerd, besparing op in te zetten materieel, en lichter uit te voeren verankeringen. Vebo is zeer deskundig en daardoor een autoriteit op dit gebied. Wij hebben inmiddels veel ervaring met balkons van hogesterktebeton.
Met hogesterktebeton kan al op de tekentafel worden begonnen met besparen, doordat constructieve ontwerpen veel slanker kunnen worden uitgevoerd. Wij rekenen met hogere rekenwaarden, wat zich vertaalt in bijvoorbeeld grotere (vrije) overspanningen en uitkragingen. Sowieso worden dimensies slanker: de dikte van de prefabbetonelementen kan in veel gevallen zelfs gehalveerd worden, wat uiteraard ook in het uiteindelijke totaalgewicht van de producten terugkomt. Er kunnen lichtere kranen worden ingezet en ook de arbodiensten zullen een toename van hogesterktebeton in klein prefab toejuichen.
Vebo heeft alle disciplines voor ontwikkeling, betontechnologie en constructies in eigen huis. Zo zijn we gekomen tot verschillende hogesterktebeton-mengsels die reproduceerbaar en stabiel zijn én voldoen aan alle betontechnologische eisen. Elk hogesterktebeton-product van Vebo wordt dan ook geleverd onder KOMO-productcertificaat.

Duurzaamheid

Vebo als eerste platinum

Op het gebied van duurzaam inkopen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2-footprint en dergelijke, moet je tegenwoordig als bedrijf bewijslast aandragen, weet Klaas Huijgen, manager QHSE bij de BTE-groep. Over al deze items moet je duidelijk maken waar je aan voldoet. Het hoogst haalbare resultaat is ‘platina’. Het is dan ook fantastisch dat Vebo als eerste en voorlopig ook enige betonwarenproducent in Nederland een platina CSC-certificaat heeft behaald. Hoe het zit en wat dit betekent, vertelt Klaas zelf.

Duurzaamheid in de zin van ‘sustainability’ is een onderwerp dat nu en in de toekomst een almaar grotere rol speelt. Klaas Huijgen weet hier alles van en hij praat hier met passie over. ‘BTE heeft een centraal beleid op het gebied van duurzaamheid. Zo worden de bedrijven, waaronder Vebo, geholpen om invulling te geven aan dit beleidsterrein. Als het gaat om kwaliteit dan hebben we bij Vebo vele productcertificaten en of dat de toekomst heeft, waag ik te betwijfelen. Het zijn private KOMO-certificaten en de markt vraagt erom. Diverse producten hebben ook een CE-markering. Dat is verplicht vanuit Europa. Beide botsen enigszins met elkaar. Als je CE hebt, waar heb je dan nog KOMO voor nodig? Het enige antwoord is: omdat het in het bestek staat en de klant erom vraagt. Want eigenlijk heb je KOMO niet meer nodig. In een declaration of performance vertel je waaraan je product moet voldoen. Dat is de kwaliteitsverklaring, die ook is terug te vinden op de website. Ik verwacht dat we in de toekomst steeds meer die kant op gaan. CE-markering is voornamelijk gericht op veiligheid, maar over andere kwaliteiten buiten veiligheid kun je ook zelf afspraken maken in zo’n declaration of performance.’

Milieu

‘Het ISO14001-certificaat (milieumanagementsysteem) hebben we – met een kleine tussenperiode – al heel lang, omdat er om werd gevraagd. Met name bij projecten die op de Breeam worden aanbesteed. Aannemers werken met leveranciers die ISO 14001 gecertificeerd zijn om korting te krijgen bij aanbestedingen. Daarom gebruiken wij dit milieumanagementsysteem. Het milieu managen kun je ook zonder het certificaat, totdat de klant zegt dat hij dat certificaat wil, omdat hij anders de opdracht niet krijgt. Of we nu wel of niet ISO14001 gecertificeerd zijn, aan onze werkwijze, inzichten en gebruiken verandert niets. Die zijn allemaal in orde.’

CSC gaat over duurzaamheid

‘In 2017 kwam de Concreet Sustainable Council (CSC) met een wereldwijde certificering op het gebied van duurzaamheid. In de betonmortelindustrie bestond ‘duurzaam beton’ al. Daar is het op gestoeld. BTE was het eerste bedrijf in Nederland dat alle locaties, waaronder ook Vebo, CSC-gecertificeerd had. Want CSC geeft ook voor bouwen onder Breeam inhoud aan prefab bouwen op vier keer zoveel punten als ISO14001. Daarom kijken we nu wat de waarde in de toekomst is van ISO14001. Nogmaals, je hoeft geen certificaat te hebben om het toch goed geregeld te hebben.

CSC heeft een webbased programma waarin je als bedrijf bewijslast moet uploaden. Bewijslast op het gebied van duurzaam inkopen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, personeel, inzicht in je verbruik, CO2-footprint en dergelijke. Over al deze items moet je duidelijk maken waar je aan voldoet. Het hoogst haalbare resultaat is dan ‘platina’. De ambitie van BTE is om het voor alle locaties ongeveer gelijk te laten zijn en daarmee ‘goud’ te halen. Dat is gelukt. Het is dan ook fantastisch dat Vebo als eerste en voorlopig ook enige betonwarenproducent in Nederland een platina CSC-certificaat heeft behaald. Het grote verschil zit in de certificering van de leveranciers van de grondstoffen.’

 

Wat is een CSC certificering? 

Deze certificering is een tastbaar bewijs dat we als bedrijf bezig zijn met Duurzaam beton. In verschillende gradaties, brons, zilver, goud en platina, wordt zichtbaar en meetbaar hoe een organisatie zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid.

Een certificaathouder heeft:

  • Transparante prestaties (energie etc.) in de vorm van een CO2 footprint;
  • Verantwoorde herkomst grondstoffen;
  • Veiligheid als een hooggeplaatst issue;
  • Voor het vervaardigen van producten secundaire materialen ingezet;
  • Milieuaspecten als belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering ;
  • Sociale aspecten als belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering;
  • Economische waarden, integriteit en bedrijfsethiek hoog gewaardeerd binnen de organisatie;
  • De milieu impact van haar producten inzichtelijk ;
  • Invloed op de sociale en economische omgeving;
  • In het geval van Breeam projecten onder het kopje materialen een score van 5 punten: Bij projecten die gebouwd worden onder Breeam heeft de waardering een gunningsvoordeel bij deze projecten.

Vebo Beton heeft zelfs als eerste betonproductiebedrijf in Nederland een platina certificaat behaald.

Klaas Huijgen (55) heeft er bijna 35 dienstjaar op zitten bij Vebo. Vrijwel vanaf het begin was hij betrokken bij kwaliteitszorg, aanvankelijk als kwaliteitscontroleur en later als betonlaborant en betontechnoloog. Later is Klaas hoofd kwaliteit, arbo en milieu (KAM) geworden en heeft hij in het managementteam van Vebo gezeten. Sinds 2014 is Klaas, na de centralisatie, bij BTE-groep gekomen als manager QHSE (voorheen: KAM).

Duurzaamheid en beton

‘Duurzaamheid moet je opsplitsen in twee verschillende zaken, die je het best in het Engels kunt uitdrukken: sustainability en durability. Beton is een van de meest duurzame producten op aarde wat betreft durability. Het gaat heel lang mee. Op het gebied van people, planet, profit (de drie p’s van sustainability) hebben we nog wat slagen te maken.

Slanker en slimmer ontwerpen zijn richtingen die volop de aandacht krijgen. Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld in volume en kilo’s. Sommige grondstoffen zijn CO2 vervuilend. Dat weten we. Het is een uitdaging om daar wat aan te doen. Vebo heeft inmiddels bewezen dat een balkon niet meer traditioneel 30 cm dik hoeft te zijn. Vebo maakt ze zelfs van 12 cm. Daar hangt alleen een ander prijskaartje aan. We moeten dat verder vercommercialiseren en samenwerkingen zoeken. Die omslag moeten we gaan maken.

Ook in de dagelijkse gang van zaken valt winst te behalen op duurzaamheid. Als je kijkt naar hoe we fabrieken hebben ingericht, naar het gebruik van elektriciteit en vooral ook van aardgas en dieseltrucks. Er gaat een kentering komen op dit gebied. We hebben drie paden gekozen om invulling te geven aan duurzaamheid:

1. Duurzame producten: slimmer en slanker

2. Duurzame processen: hebben we de dieseltrucks nog nodig en hebben we alle extra warmte nodig?

3. Duurzaam bedrijf: kunnen we zonnepanelen plaatsen, hoe zit het met het (elektrische) autobeleid, waar kunnen we nog meer slimme meters plaatsen, alle verlichting vervangen door LED?

We hebben als leidraad de 17 Sustainable Development Goals (sdg’s), ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen. Uit deze sdg’s kiezen we een aantal topics waar we actief mee aan de slag gaan.’

Milieukostenindicator

‘De Milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score, uitgedrukt in euro’s. Als je deze MKI toepast op producten van Vebo, zie je wat de milieukosten zijn van bijvoorbeeld een balkonplaat. Cement heeft daar een belangrijke invloed op. Die MKI is van een steeds grotere invloed op de gunning van een werk. Dus ook daarin willen we klaar zijn voor de toekomst. Uiteraard hebben onze investeringen op het gebied van duurzaamheid invloed op de prijs van onze producten. Dat blijft een spagaat waar we in zitten.’

Onze procedures

‘We zijn een multisite organisatie en zijn onze KAM- en QHSE-procedures aan het omzetten naar een webbased programma, genaamd Comm’ant. Al onze procedures komen er dus in en dat wordt ons nieuwe kwaliteitssysteem. Hiermee hopen we dat de processen en verantwoordelijkheden duidelijk worden voor de gehele organisatie. Bijkomend voordeel: als we een keer een certificaat nodig hebben, dan hebben we alle procedures er al op ingericht en is het een kwestie van een auditor laten komen om de audits te laten uitvoeren. Dat is het idee.’

Duurzaamheid

Veilig nest voor honderden zwaluwen

Zoals een aantal van onze medewerkers vast nog weet heeft ons bedrijf in 2013 meegewerkt aan de productie van een oeverzwaluwenwand. Grote betonnen platen (in totaal 56 stuks), voorzien van voorgeboorde nestgaten die tweemaal per jaar door de zwaluwen worden gebruikt om hun nestje te bouwen.

De wand ligt langs de Rengerswetering aan de oostkant van het industrieterrein Haarbrug in Bunschoten. Jaarlijks wordt deze wand (als dank voor het produceren van deze platen heeft de Natuurwerkgroep Bunschoten de wand omgedoopt tot Vebowand Bunschoten) door leden van de natuurwerkgroep onderhouden door o.a. na het broedseizoen de nestgangen leeg en schoon te maken.

Via de IVN nieuwsbrief (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Natuurwerkgroep Bunschoten) worden wij regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Vebowand en uiteraard de zwaluwenpopulatie. Goed om te lezen dat jaarlijks vele zwaluwenpaartjes de Vebowand weten te vinden.

Arbeid

Veiligheid moet tussen de oren zitten

‘We werken veilig of we werken niet’

BTE streeft ernaar dat iedere werknemer gezond op z’n werk komt en aan het eind van de dag weer gezond naar huis gaat. Daarvoor wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen zijn werk veilig kan uitvoeren. Dat betekent dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, zoals wet- en regelgeving en hoe je met je werk omgaat. Ook de gevaren van machines moet je onderkennen en hoe je de machines bedient. Mensen instrueren. Je moet maatregelen nemen om te voorkomen dat er iets verkeerd gaat.

Gedrag en bewustwording is waar het om draait bij het werk van Hans Martens en Eric Brom, de veiligheidskundigen van BTE. ‘Vaak is de bewustwording er wel, maar ontbreekt het nog aan het juiste gedrag’, is de ervaring van Hans. ‘Eigenlijk willen we een cultuurverandering bewerkstelligen. Veiligheid moet tussen de oren zitten. Dat is een lange weg. Ik ben nu zes jaar verder en ik zie nog steeds dat niet iedereen het gewenste gedrag vertoont. Voorlichting is het belangrijkste middel om het gedrag te beïnvloeden. Zo hebben we een complete veiligheidscampagne gehouden en hebben we VAM-commissies (Veiligheid, Arbo, Milieu) in het leven geroepen. Vebo kent ook een dergelijke commissie waarin mensen zitting hebben die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld productie of technische dienst. Zij dragen veiligheid uit door instructies en voorlichting te geven. Zo houden we ook toolboxen op regelmatige basis. We werken veilig of we werken niet.’

Eric Brom komt wekelijks bij Vebo en houdt dan een observatieronde om te zien wat er wel en niet gedaan wordt op het gebied van veiligheid. Daar waar het nodig is kan hij corrigeren en adviseren hoe dingen beter kunnen. Eric: ‘Binnen Vebo is de discussie ontstaan over het herkennen en erkennen van gevaarlijke situaties. Daar zijn verbeterpunten in aan te brengen, waarbij ook de teamleiders en de mensen van de werkvloer bij worden betrokken. Dat zijn concrete acties die aandacht krijgen.’

Elkaar aanspreken

De volgende stap is het invoeren van de Safety Culture Ladder. Dat gaat over de veiligheidscultuur in de organisatie. Hans: ‘De grote aannemers willen dat wij voldoen aan die ladder in verband met aanbestedingen. Dat kan betekenen dat we gecertificeerd moeten zijn. Het gaat mij niet om het certificaat, maar het gaat ons zeker helpen bij het verbeteren van de veiligheidscultuur. De Safety Culture Ladder houdt namelijk de thermometer in de organisatie: wat weten we van veiligheid, hoe gaan we ermee om, hoe wordt dit gecommuniceerd en hoe gaat de directie ermee om?’

De Safety Culture Ladder bestaat uit vijf treden: van pathologisch (bedrijf investeert niet of nauwelijks in veiligheid) tot vooruitstrevend (veiligheid is volledig geïntegreerd in het denken en doen van alle medewerkers).

Hans: ‘Gedrag is ook elkaar aanspreken op onveilig handelen. Daar zijn we slecht in en dat zouden we moeten ontwikkelen in de toekomst. Daarin hebben we een extra hobbel te nemen doordat er ook veel anderstaligen werken. Dat is een extra belemmering. Uiteraard zorgen wij voor voldoende werkinstructies in de taal van de medewerkers.’

Hans Martens, veiligheidskundige, manager HSE (binnen de QHSE-afdeling) bij BTE, verantwoordelijk voor veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.

Eric Brom, veiligheidskundige, wekelijks bij Vebo werkzaam namens BTE. Eric kijkt op de werkvloer hoe medewerkers zich houden aan de veiligheidsregels en ondersteunt de plant-manager, de operational manager en de teamleiders bij vragen over veiligheid.

Techniek is niet genoeg

LOTOTO (Lock-Out, Tag-Out en Try-Out) is een gestandaardiseerde sleutelprocedure om machines te beveiligen tegen inschakelen bij onderhoud en reparatie. De machine wordt spanningsloos wanneer medewerkers in de machine moeten staan voor werkzaamheden. Het is dus een technische maatregel die nuttig is, maar niet de grootste uitdaging als het om veiligheid gaat.

‘Zoiets als LOTOTO is mooi’, vindt Hans, ‘maar we moeten veel meer mensen meenemen in de veiligheidsgedachte. Dat betekent dat communicatie heel belangrijk is. Mensen op de vloer moeten geïnformeerd zijn om betrokken te raken.’

Kortom, de toekomst is meer communiceren en mensen betrekken bij veiligheid. We werken veilig of we werken niet, is de zinspreuk. Daarvoor is er ook voor teamleiders een rol weggelegd.

Arbeid

Erkend leerbedrijf

Praktijkonderwijs in (w)erkend leerbedrijf

Vebo Beton & Staal is al vele jaren een door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. In de loop der jaren zijn er disciplines bij gekomen, waarmee we nu in totaal voor 9 disciplines een erkenning hebben.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen binnen SBB, zoals de naam al zegt. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding, met uitzicht op een baan. En zeker in de bouw is het belang van deze organisatie inmiddels groter dan ooit! Daarom zijn wij heel tevreden met de erkenning in de volgende 9 disciplines:

Goed opgeleide mensen zijn hard nodig. Dus … voor mensen die een opleiding volgen in de richtingen Bouwkunde en Logistiek, heeft Vebo als erkend opleidingsbedrijf regelmatig allerlei stagemogelijkheden op zowel mbo- als hbo-niveau.

Week van de Techniek

Als erkend leerbedrijf denkt Vebo aan de toekomst. Het is nu eenmaal belangrijk dat ook jonge mensen belangstelling krijgen voor techniek. Daarom verleent Vebo graag zijn medewerking aan de Week van de Techniek op het Oostwende College in Bunschoten. Leerlingen van groep 7 van de basisscholen en de 1e en 2e klassen van het Oostwende College maken gedurende deze week kennis met techniek. Beton is een product van alle tijden, maar zeker ook van de toekomst. In combinatie met techniek is beton een mooie richting voor de leerlingen om in de toekomst in verder te gaan. Dat is de reden waarom wij als werkleerbedrijf in een zo vroeg mogelijk stadium jongelui willen scholen. Ongeveer 200 leerlingen hebben via de Week van de Techniek op school kennis gemaakt met Vebo. Wij zien ernaar uit om over een aantal jaar een deel van hen in onze bedrijfstak te ontmoeten!

LOGISTIEK

Slimmer werken

Logistiek is een belangrijk onderdeel binnen Vebo. Een van de grote investeringen is uitbreiding van de productiecapaciteit en dat vraagt om extra opslagruimte. Deze kon worden gerealiseerd door plaatsing van zowel een vaste als mobiele stelling, goed voor een gezamenlijke oppervlakte van 3000m2 en een extra capaciteit van 2679 palletplekken. Voor een mobiele stelling is gekozen vanwege de flexibiliteit die deze met zich meebrengt. Wanneer de Vebo productmix dit verlangt kan de stelling binnen 1 dag worden afgebroken en herplaatst.

Uitbreiding en herinrichting Vebo-terreinen 

Sinds 1 januari 2021 heeft Vebo de beschikking over het pand en de terreinen op De Kronkels 18. Een voor Vebo interessante locatie gezien de huidige beperkingen in groei en het aflopen van het contract van Röntgenweg 2 (magazijn Vebo Staal). Mooie gelegenheid ook om de Vebo-terreinen verder te herinrichten om onderlinge afstanden zoveel mogelijk te beperken.

Totaal bieden de stellingen ruimte aan ca. 20.000 unieke producten. Van al deze producten is bekend op welke pallet deze staan, waar de pallet zich bevindt, wanneer het product is gestort etc. Alle palletplekken (vakken) zijn in staat een gewicht van 1500 kg te dragen. Ongeacht de plaats waar de pallet wordt geplaatst. De pallets die in de vakken staan opgesteld zijn berekend op 1500 kg en de reachtruck die er rijdt is begrensd tot ditzelfde gewicht. De sorteerplekken in de nabijheid van de stellingen zijn zo ingericht dat per bouwlaag, bouwnummer of gevel gepalleteerd kan worden. Een zelf ontwikkeld scansysteem geeft een waarschuwing wanneer een verkeerde pallet wordt gepakt om te laden. Een zelf ontworpen automatiseringssysteem vindt de lege palletplekken zodat hier niet naar gezocht hoeft te worden.

Intern hebben de nodige verhuizingen plaatsgevonden. Dit jaar (2021) zijn we gestart met het gereed maken van de terreinen naast en voor De Kronkels 18. Ook hebben we een opzet gemaakt voor de indeling van het magazijn van Vebo Staal op de nieuwe locatie.

De verdere uiteenzetting doen we in overleg met alle (multidisciplinaire) betrokkenen. De reeks projecten die op stapel staan worden over een langer tijdspad uitgespreid, waarbij de productieactiviteiten zo min mogelijk worden verstoord. Een logisch gevolg van verplaatsing van een aantal disciplines is het afstoten van een aantal van de huidige satellietterreinen.

Het feit dat hiermee extra ruimte wordt gecreëerd voor de groei van onze onderneming geeft aan dat er voldoende vertrouwen is in de potentie en mogelijkheden van ons bedrijf. Een mooi compliment voor ons als team en onze onderneming!

renovatie

Renovatie consoles: een technisch hoogstandje

Al sinds jaar en dag vind je in Zandvoort aan de Keesomstraat een viertal flats voorzien van galerijplaten die op consoles rusten. In verband met de leeftijd van het gebouw vinden met enige regelmaat controles plaats om de veiligheid van bewoners (en bezoekers) te garanderen. Tijdens deze laatste check werd geconstateerd dat de bestaande prefab consoles aangetast waren door corrosie en chloriden. Besloten werd tot renovatie over te gaan en deze consoles te vervangen. Voor deze renovatie is Vebo benaderd door Hemubo, specialist in renovatie en onderhoudsprojecten, en gevraagd mee te denken en mee te werken aan het leveren van nieuwe consoles. Omdat de galerijplaten nog in goede staat bleken te zijn was ‘slechts’ het vervangen van de prefab consoles nodig.

De galerijplaten werden tijdelijk aan weerszijden naast de console ondersteund waarna de oude consoles konden worden afgezaagd.

Vervolgens konden de nieuwe stekken ca. 750 mm in de bouwmuur worden geboord. Met een hulpstuk werd de nieuwe console in de kraan gehangen en over de nieuwe ingeboorde stekken geschoven. Om dit te realiseren is een drietal gains in de console opgenomen.

Nu is het in standaard situaties waarin gains en stekken verticaal worden toegepast, zoals bij kolommen of wanden, niet zo moeilijk deze vol te gieten met gietmortel om een goede aansluiting te maken met de onderliggende constructie. Bij een horizontale toepassing van stekken en gains is dat een stuk lastiger. Er kan luchtopsluiting plaatsvinden in de gains of bij de aansluiting van de bouwmuur en er kan vocht in de gains terechtkomen.

De oplossing werd gevonden door met het gieten van de gietmortel te beginnen bij de onderste gain (1). De gietmortel loopt dan aan de achterzijde van de consoles van beneden naar boven zodat de gietmortel weer de bovenste gains in kan lopen en er aan de voorzijde weer uitloopt (2).  Bij Hemubo werd een proefopstelling gemaakt om deze werkwijze te testen. Met deze methode kon worden gegarandeerd dat er geen luchtopsluiting in de gains en de aansluiting met de bouwmuur plaats zou vinden.

Om de nieuwe prefab consoles nog extra te beschermen tegen zouten, de lucht, chloriden en andere mogelijke invloeden, werden deze voorzien van een coating. Omdat de bovenzijde van de console in het werk moeilijk bereikbaar is, werd deze zijde al op de productielocatie van Vebo gecoat.

Verspreid over 2 jaar levert Vebo voor dit gedeelte van het project 748 consoles. Mogelijk volgen nog meer projecten, waarin de hierboven beschreven techniek gaat worden toegepast.

Video afspelen
Transformatie

Van chocolade­fabriek naar woon-werkcomplex

In Bussum is enige jaren geleden de voormalige chocoladefabriek van Bensdorp omgevormd tot een woon- en werkcomplex. Deze productielocatie, waar jarenlang de lekkerste chocola werd gemaakt, kwam leeg te staan toen de productie in Bussum werd gestopt en naar Frankrijk verhuisde.

Van chocolade­fabriek naar woon-werk­complex

Een gedeelte van de fabriek is gesloopt. Het historische Brosgebouw (waar de beroemde chocoladerepen met luchtbellen werden gemaakt; wie herinnert zich niet Adèle Bloemendaals ‘bros-bros-bros-bros’ in het schuimbubbelbad) is behouden gebleven, uiteraard met een compleet andere invulling.

De buitenkant werd grotendeels in originele staat hersteld. Binnen ontstonden zes grote lofts, alle voorzien van een individueel ontwerp dat in samenspraak met de koper ontstond. Diverse karakteristieke elementen van het gebouw bleven behouden.

Ook verrezen twee nieuwe woongebouwen op het terrein. Deze herbergen sociale huurwoningen, appartementen in de vrije sector en een groot aantal vierkante meters met een maatschappelijke en culturele bestemming.

Bij het ontwerp van de nieuwbouw is rekening gehouden met het behoud van het industriële karakter van de locatie. Vebo Beton leverde de betonnen gevelproducten die bij hebben gedragen aan dit behoud, zoals trappen, bordessen en balkon- en galerijplaten. Hiermee kon een stukje Bussums cultureel en industrieelhistorisch erfgoed in stand worden gehouden. Weliswaar niet langer voor het maken van chocola, maar als locatie waarin wonen, werken, cultuur en behoud van monumentale delen van de fabriek samengaan.

logistiek

Binnen­stedelijk project vraagt om BALQOON® 

In het hart van Rotterdam hebben de Gebroeders Verschoor gebouwd aan het project ‘House of Cool’. Een mooi project, bestaande uit 6 luxueuze woningen in de binnenstad van Nederlands grootste havenstad. Deze (binnenstedelijke) locatie is uiteindelijk bepalend geweest voor de keuze van toepassing van het type balkonplaten. Dat er op deze locatie beperkte kraancapaciteit kon worden ingezet, vroeg om een slimme en innovatieve oplossing voor de constructie en de montage van de balkons.

BALQOON® geeft vrijheid en flexibiliteit

BALQOON®is een innovatief prefab balkon- en galerijsysteem, in het bijzonder geschikt voor toepassing in binnenstedelijk gebied. De balkons zijn gemiddeld 45% lichter dan de traditionele balkons omdat de elementen ‘hol’ worden geproduceerd. Een extra motivatie om deze balkons toe te passen is het feit dat deze drempelloos worden uitgevoerd. Hiermee zijn deze balkons uitermate geschikt voor ouderen en rolstoelgebruikers. Op esthetisch gebied werd de wens uitgesproken om een witte balkonplaat te plaatsen (dit bepaald mede de uitstraling van het gebouw), voorzien van een gladde, grijze coverplaat. Voor dit laatste is gekozen omdat vervuiling op grijze beton minder zichtbaar is dan op witte beton De kleurkeuze en uiteraard ook het gebruik van BALQOON® zorgen voor een strakke uitstraling. Deze uitstraling wordt nog eens versterkt door de toepassing van een glazen balustrade, met het in te storten profiel wordt uiteraard tijdens de productie al rekening gehouden. Verantwoordelijk voor deze glazen ballustrades is één van de vaste leveranciers te weten E-stairs De toepassing van BALQOON® balkonplaten biedt voordeel aan alle betrokken in het bouwproces. Van vormvrijheid voor de architect, lichtgewicht voor de aannemer tot en met optimaal gebruiksoppervlak voor de eindgebruiker.

Just-in-time leveren / binnenstedelijk bouwen

Vaak is het gebied waar wordt gebouwd omgeven door bebouwing, infrastructuur of water. Binnenstedelijk bouwen heeft gevolgen voor de grootte van de bouwplaats. Deze is meestal zeer compact, wat weer consequenties heeft voor de leveringen van onze producten. Op verzoek van de uitvoerder vindt dit just-in-time en per verdieping(en) plaats. Dit vraagt om een optimale afstemming tussen opdrachtgever en onze planningsafdeling. Immers, alleen bij stabiele en betrouwbare leveringen kan het bouwproces volgens planning plaatsvinden.